Print

Polski

 

Pooglądajmy zdjęcia!

Jesli « Thérèse » jest jedynym słowem po francusku jakie znacie, strony te mogą Was zainteresować.

  
1000image
W menu rozwijanym Oeuvres de Thérèse, należy najechać myszką na “Images”,
aby zobaczyć wszystkie obrazy zrealizowane prze Teresę.
1000peint
Następnie klikając na zakładkę  “Oeuvres d’art”, zobaczymy wszystkie Jej dzieła. Pod 4 kwadratowymi polami kryją ciekawe rzeczy.
1000famille
W menu rozwijanym En famille, wystarczy kliknąć na  “Membres de la famille” następnie na dole, pośrodku strony na Les albums photos de la famille, by ukazały się 2 albumy zdjęć rodzinnych : jeden poświęcony rodzinie, drugi sztuce teatralnej granej przez rodzinę.
1000lieux
Następna galeria zdjęć znajduje się pod zakladką “Lieux de vie”.  Możemy tu zobaczyć wszystkie zachowane zdjęcia z miejsc zamieszkiwanych przez rodziny Martin-Guerin. Zakładka Abbaye Notre-Dame du Pré kryje zdjęcia z lat szkolnych Teresy.
1000imagesoffertes Następnie, pod zakładką “Images offertes à Thérèse”: możemy zobaczyć wszystkie obrazki, które Teresa otrzymała, a które były dla Niej inspiracją w tak krótkim życiu.
 
1000fusainW końcu najeżdzając myszką na “Fusains et tableaux”: możemy podziwiać szkice węglem i obrazy zrealizowane przez siostry Martin.
1000fusains
Niezwykle interesująca jest historia rodziny Martin – obrazach Généalogie en tableaux - lub généalogie en tableaux couleurs.
1000monastereW menu rozwijanym Au Carmel, zdjęcia z epoki pomogą nam zwiedzić klasztor Visite du monastère. Przesuwamy myszką po planie tak, aby pojawiła się nazwa pomieszczeń. Klikamy na pomieszczenie, plik ze zdjęciami otworzy się.
1000objetsMożemy również zobaczyć zachowane z czasów Teresy przedmioty codziennego użytku w klasztorze Objets de la vie.
1000srphilo
Zakładka  Au Carmel, “La communauté»,
jest równie pasjonująca, przedstawia wszystkie karmelitanki, które żyły z Teresą. Klikając na daną grupę sióstr, a następnie na każde imię siostry, możecie odkryć jaka twarz się za nim kryje.
1000THPod menu Après 1897, oraz zakładką «Diffusion des représentations», możemy podziwiać 47 zdjęć przedstawiających Teresę: Photos de Thérèse, oraz retouches zrobionych przez Celinę.
1000tableauxAby zrozumieć jak wielkie było i jest oddziaływanie Teresy, popatrzmy na przedstawiąjace Ją les fusains et peintures.
1000thROSESCztery diaporamy pokazują około 250 copies du fusain de Céline: Thérèse aux roses : 250 kopii szkiców węglem przedstawiających Teresę z różami.
1000exvotoPod zakładką les ex-voto możemy również śledzić, spływające do Karmelu, wyrazy czci oraz podziękowania składane od wieku Teresie.
1000retourWraz z Beatyfikacją i Kanonizacją Teresy, możemy uczestniczyć w powrocie Jej relikwii do Karmelu, retour de ses reliques, klikając na «voir les photos» oraz podziwiać zdjęcia z tych wspaniałych uroczystości les photos de ces fêtes.
1000bottin
Ostatnie menu nazwane Bottin to Who’s Who. Kto jest Kim – nie rozumiecie może tekstu, ale nazwy własne pozostają nazwami własnymi, a zdjęcia osób związanych z Teresą są jakże wymowne! 
UWAGA PRAWNA
Zdjęcia są wyłaczną własnością Karmelu w Lisieux (Carmel de Lisieux) i są wykorzystywane przez stronę internetową archiwum za zgodą ich twórców lub mających do nich prawo. Każde wykorzystanie do celów niekomercyjnych jest zezwolone pod warunkiem umieszczenia informacji o pochodzeniu oraz twórcy, jakim jest Karmel w Lisieux, poprzez podanie dokładnego adresu URL do strony internetowej archiwum Karmelu (Archives du Carmel).  Każde ponowne wykorzystanie do celów komercyjnych lub wydawniczych wizerunku strony internetowej archiwum Karmelu, wymaga pisemnego zezwolenia.

 

Print

Português

  Vejam as fotografias !

Se você não conhece uma única palavra em francês, além da palavra Teresa, eis algumas páginas que são interessantes para você.

  

1000image

No menu, ao abrir Oeuvres de Thérèse, clique em “Images” para ver todas as imagens realizadas pela própria Teresinha.   

1000peint

Em seguida, ao clicar sobre “Oeuvres d’art”, você poderá ver todas as suas obras. As 4 secções são interessantes.  

1000famille

No menu, após abrir En famille, clique sobre “Membres de la famille” e pode ir embaixo da página, para ver o álbum de fotos da família: Les albums photos de la famille.

 

1000lieux

A galeria seguinte encontra-se em “Lieux de vie”, onde podem ser vistas todas as fotografias que se conservam dos lugares habitados pelos Martin-Guérin - e Abbaye Notre-Dame du Pré.

1000imagesoffertes Em seguida, por que não dar uma olhada na coleção “Images offertes à Thérèse”: todas as imagens que ela recebeu durante a sua curta vida.

 

1000fusain Enfim, magnífica galeria de arte, ao clicar em “Fusains et tableaux”: os desenhos e quadros realizados pelas irmãs Martin.

 

1000genea

 

A genealogia Martin : Généalogie en tableaux - généalogie en tableaux couleurs.

1000srphiloNo menu, ao abrir Au Carmel, “La communauté », apaixonante, pois apresenta as carmelitas que viveram com Teresa. Se você clica sobre um grupo de irmãs, você poderá clicar sobre cada um dos nomes das irmãs para descobrir seu rosto.

1000thROSESEm Après 1897, pode-se ver com o indicador “Diffusion des représentations” todas as fotos, desenhos, pinturas e imagens que representam Teresa. - Thérèse aux roses.

 1000bottinO último menu, chamado Bottin, é um Who’s Who. Quem é quem: você pode não compreender o texto, mas os nomes próprios são nomes próprios, e as fotografias são tão eloqüentes!

photos 47TH

Indicação legal
As fotografias são propriedade exclusiva do Carmelo de Lisieux e são utilizadas pelo site dos arquivos com a autorização dos autores ou daqueles que detêm os direitos. Qualquer re-utilização não comercial dos mesmos é autorizada, desde que se faça menção da fonte e do autor, quando este último for o Carmelo de Lisieux, e se estabeleça um link com o site internet dos arquivos do Carmelo de Lisieux e sem modificação alguma. Para qualquer re-utilização comercial e/ou editorial de uma imagem do site dos arquivos do Carmelo de Lisieux, é necessário obter uma autorização por escrito.

Print

Deutsch

 

Schauen Sie sich die Fotos an!

 Auch wenn Sie außer „Therese“ kein Wort französisch sprechen, so gibt es dennoch einige Seiten, die Sie interessieren könnten.

1000image
Klicken Sie in der Menüleiste unter „Oeuvres de Thérèse“ (Werke der Therese von Lisieux) auf „Images“ (Bilder).
1000peint
Dort können Sie alle Bilder ansehen, die Therese selbst gemalt hat. Wenn Sie in der Menüleiste auf „Oeuvres d’art“ klicken, finden Sie noch mehr Fotos, die in vier verschiedene Kategorien eingeteilt sind.
1000familleIn der Menüleiste „En famille“ (Familie) finden Sie ein Button „Membres de la famille“ (Familienmitglieder). Durch einen Klick auf den Button am unteren Bildrand erhalten  Sie Einblick in das Familienalbum: Les albums photos de la famille.
1000lieuxEine zweite Kategorie „Lieux de vie“ (Lebensorte) zeigt Bilder all der Orte, an denen die Familie Martin-Guérin gelebt hat - und Abbaye Notre-Dame du Pré.

1000imagesoffertes

Der dritte Bereich „Images offertes à Thérèse“ führt Sie dann zu Bildern, die Therese in ihrem kurzen Leben geschenkt bekommen hat.

 

1000fusain

Und schließlich finden Sie unter „Fusains et tableaux“ Kohlezeichnungen und Gemälde, die die Töchter der Familie Martin angefertigt haben.

1000genea 
1000srphiloIm Menü „Au Carmel“(Im Karmel),  im Untermenü „La communauté“ (Schwestern-gemeinschaft) finden Sie die Karmellitinnen, die mit Therese gelebt haben. Die Schwestern sind nach verschiedenen Gruppen sortiert. Wenn Sie eine davon anklicken, erfahren Sie die Namen der einzelnen Schwestern. Ein Klick auf den Namen führt sie dann zum Foto der jeweiligen Schwester.
1000thROSES
Unter „Après 1897“ (Nach 1897) und dem Untermenü „Diffusion des représentations“ (Weiterverbreitung  der Darstellungen) finden Sie alle Fotos, Kohlezeichnungen, Gemälde und Zeichnungen, die Therese selbst angefertigt hat. Photos de Thérèse - Thérèse aux roses !

Hier die Lektüre der gesamten

Gedichte in deutsch !

 1000bottinDer letzte Menüpunkt „Bottin“ bietet eine Namensliste mit Erläuterungen (einfach einen Buchstaben des Alphabets anklicken ). Die Bilder sprechen für sich, auch wenn Sie den französischen Text nicht verstehen.

Alle Rechte vorbehalten  
Die Fotografien gehören ausschließlich dem Karmel von Lisieux und werden mit ausdrücklicher Genehmigung der Autoren bzw. der Inhaber der Rechte für die Archivseite verwendet. Die nicht-kommerzielle Weiterverwendung ist erlaubt unter der Bedingung, dass die Bilder nicht verändert und stets Quelle und Autor, d.h. der Karmel von Lisieux mit dem entsprechenden Hinweis auf die Internetseite angegeben werden. Für eine kommerzielle Weiterverwendung oder eine Veröffentlichung der Bilder dieser Internetseiten ist zuvor eine schriftliche Genehmigung des Karmels von Lisieux einzuholen.

 

Print

Allemand

  Vejam as fotografias !

Se você não conhece uma única palavra em francês, além da palavra Teresa, eis algumas páginas que são interessantes para você.

  

1000image

No menu, ao abrir Oeuvres de Thérèse, clique em “Images” para ver todas as imagens realizadas pela própria Teresinha.   

1000peint

Em seguida, ao clicar sobre “Oeuvres d’art”, você poderá ver todas as suas obras. As 4 secções são interessantes.  

 

1000famille

No menu, após abrir En famille, clique sobre “Membres de la famille” e pode ir embaixo da página, para ver o álbum de fotos da família.   

 1000lieux

A galeria seguinte encontra-se em “Lieux de vie”, onde podem ser vistas todas as fotografias que se conservam dos lugares habitados pelos Martin-Guérin - e Abbaye Notre-Dame du Pré.

 

1000imagesoffertes

Em seguida, por que não dar uma olhada na coleção “Images offertes à Thérèse”: todas as imagens que ela recebeu durante a sua curta vida.

 1000fusain

Enfim, magnífica galeria de arte, ao clicar em “Fusains et tableaux”: os desenhos e quadros realizados pelas irmãs Martin.

 

1000genea

 

A genealogia Martin : Généalogie.

1000srphilo  

No menu, ao abrir Au Carmel, “La communauté » é apaixonante, pois apresenta as carmelitas que viveram com Teresa. Se você clica sobre um grupo de irmãs, você poderá clicar sobre cada um dos nomes das irmãs para descobrir seu rosto.

 

1000thROSES

Em Après 1897, pode-se ver com o indicador “Diffusion des représentations” todas as fotos, desenhos, pinturas e imagens que representam Teresa.

Thérèse aux roses !

 1000bottin  

O último menu, chamado Bottin, é um Who’s Who. Quem é quem: você pode não compreender o texto, mas os nomes próprios são nomes próprios, e as fotografias são tão eloqüentes!

 

Indicação legal
As fotografias são propriedade exclusiva do Carmelo de Lisieux e são utilizadas pelo site dos arquivos com a autorização dos autores ou daqueles que detêm os direitos. Qualquer re-utilização não comercial dos mesmos é autorizada, desde que se faça menção da fonte e do autor, quando este último for o Carmelo de Lisieux, e se estabeleça um link com o site internet dos arquivos do Carmelo de Lisieux e sem modificação alguma. Para qualquer re-utilização comercial e/ou editorial de uma imagem do site dos arquivos do Carmelo de Lisieux, é necessário obter uma autorização por escrito.

Print

Español

¡Veamos las fotos!

Si no sabe nada de francés excepto la palabra "Thérèse", he aquí algunas páginas muy interesantes para usted.

  

1000image

Desplegando   el menú  Oeuvres de Thérèse, haga clic en “Images” para ver todas las estampas que hizo Teresita.

1000peint

Después,  haga clic en  “Oeuvres d’art” para conocer todas sus obras. Las cuatro  son muy  interesantes.

1000famille

En el menú En famille, haga clic en “Membres de la famille” para ver el álbum de fotos de la familia al final de la página: Les albums photos de la famille.

 

1000lieux

La galería siguiente  “Lieux de vie”  le muestra las fotos conservadas de los  lugares donde vivieron los Martin-Guerin. Para conocer la escuela de Teresita: Abbaye Notre-Dame du Pré

1000imagesoffertes A continuación  puede  contemplar, en  la colección de “Images offertes à Thérèse”, todas las estampas que recibió Teresita  en su corta vida

 

1000fusainFinalmente  conocerá, en   una magnífica galería haciendo clic en “Fusains et tableaux,” los dibujos a carboncillo y los cuadros realizados por las hermanas Martin.

 

1000genea

 

Para conocer los origenes de la familia haga clic en : Généalogie en tableaux - généalogie en tableaux couleurs.

 

1000srphiloEn el menú  Au Carmel,La Communauté”, le sorprenderá. Conocerá a las carmelitas que vivieron con Teresita. Si hace clic en cada grupo de hermanas, aparecerán  sus nombres y, si hace clic en cada uno, su rostro.

1000thROSESAl desplegar  Après 1897, verá   en  “Difusión des representations” todas las fotos, dibujos a carboncillo, pinturas y estampas que representan a Teresita. Photos de Thérèse - Thérèse aux roses.

1000bottinEl último menú llamado Bottín es un Who’s Who. ¿Qué es? No comprenderá el texto pero los nombres propios son nombres propios y las fotos ¡son tan elocuentes!

 Mención legal

Las fotografías, propiedad del Carmelo de Lisieux, son utilizadas por la Página Web de los Archivos con la autorización  correspondiente y con todos los derechos legales. Toda reutilización no comercial y sin ninguna modificación está autorizada, con la condición de mencionar la fuente y el autor, que  no es otro sino el Carmelo de Lisieux  unido a la página Web de los archivos del Carmelo de Lisieux. Para toda reutilización comercial y/o editorial de las imágenes de  la Página Web de los archivos del Carmelo de Lisieux, debe obtener autorización por escrito.